Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
органи управління
правила надання фінансових послуг
умови надання фінансових послуг
споживачам фінансових послуг
контактна інформація
відокремлені підрозділи
звітність та аудит за 2021 рік
звітність та аудит за 2020 рік
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
 


 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ, ЯКА НАДАЄ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

 

Повне найменування:    Кредитна спілка «Скарбниця»

Відомості про державну реєстрацію кредитної спілки в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр):

Дата державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі: 04.11.1997 р.

Дата запису: 19.10.2004 р.

Номер запису: 11071200000000027

Ідентифікаційний код: Код за ЄДРПОУ 25068803

Місцезнаходження відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру:

Україна, 78103, Івано-Франківська обл., місто Городенка, вул. І. БОГУНА, будинок 9

 

Телефон: +38(067)344-43-28

 

Електронна пошта: ksscarb(at)ukr.net

 

Вебсайт(-и) кредитної спілки: ksscarb.naksu.org

 

Відомості щодо включення надавача фінансових послуг до Державного реєстру фінансових установ (ДРФУ):

 

 

Серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи: КС № 312

Дата видачі Держфінпослуг свідоцтва про реєстрацію фінансової установи: 02.07.2004 р.

Гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку України, на якій розміщено Державний реєстр фінансових установ:

 

https://kis.bank.gov.ua

 

 

Графік роботи:        понеділок – п’ятниця з 8.00 по 16.00 

                                      технологічна перерва з 12.00 по 12.20

                                      обробка документів, обробка даних, проведення навчань з 15.00 по 16.00

                                      субота, неділя – вихідні дні

Адреса, за якою приймаються скарги споживачів: 

Україна, 78103, Івано-Франківська обл., місто Городенка, вул. І. БОГУНА, будинок 9

Особа, яка надає посередницькі послуги: відсутня

Кредитна спілка не залучає колекторські компанії до врегулювання простроченої заборгованості 

2. КЕРІВНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 

Дружкіна Світлана Ярославівна голова правління

3. ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР АБО ОСОБА, НА ЯКУ ПОКЛАДЕНО ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Мартин Тарас Васильович головний бухгалтер

4. ПЕРЕЛІК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ СПІЛКОЮ, ТА ВІДОМОСТІ ПРО ЛІЦЕНЗІЇ

Послуги:

 

ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ 

 

НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ

 

 Ліцензії:

 

Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (розпорядження № 25 від 05.01.2016р.) на здійснення діяльності кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, переоформлена у зв’язку зі зміною назви господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, на ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення (розпорядження №162 від 26.01.2017р.)Статус ліцензії: чинна, безстрокова.

 

Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (розпорядження № 610 від 16.03.2017р.) на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.Статус ліцензії: чинна, безстрокова.

5. перелік відокремлених підрозділів надавача фінансових послуг 

Гвіздецьке відділення кредитної спілки «Скарбниця»                                     

Печеніжинське відділення кредитної спілки «Скарбниця»                                                                                  Детальна інформація надана у розділі Відокремлені підрозділи.

6. ВЛАСНИКИ ІСТОТНОЇ УЧАСТІ

відсутні    
 
7. УЧАСНИКИ(ЗАСНОВНИКИ, АКЦІОНЕРИ) ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ, ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ ЧАСТКОЮ, ЩО СТАНОВИТЬ НЕ МЕНШ ЯК 10 ВІДСОТКІВ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

відсутні    
 
8. ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, ЯКІ КОНТРОЛЮЮТЬСЯ УЧАСНИКАМИ (ЗАСНОВНИКАМИ, АКЦІОНЕРАМИ) ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ (ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ ЧАСТКОЮ (ПАЄМ, ПАКЕТОМ АКЦІЙ), ЩО СТАНОВИТЬ НЕ МЕНШ ЯК 10 ВІДСОТКІВ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ЗАЯВНИКА

відсутні    
 
9. ЮРИДИЧНІ АБО ФІЗИЧНІ ОСОБИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ – УЧАСНИКАМИ (ЗАСНОВНИКАМИ, АКЦІОНЕРАМИ) ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ (ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ ЧАСТКОЮ (ПАЄМ, ПАКЕТОМ АКЦІЙ), ЩО СТАНОВИТЬ НЕ МЕНШ ЯК 10 ВІДСОТКІВ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ)

відсутні

10. ВІДОМОСТІ ПРО ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО,  ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ САНАЦІЇ

відсутні    

11. ВІДОМОСТІ ПРО ВІДКРИТТЯ ЛІКВІДАЦІЙНОЇ ПРОЦЕДУРИ

відсутні, не перебуває в процесі припинення
 
12. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ОРГАНУ, ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

                                                                          01601, Київ, вул. Інститутська, 9                                                       НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ              тел: 0-800-505-240, e–mail: nbu(at)bank.gov.ua,                                                                                                               веб-сайт https://bank.gov.ua/ 

Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601

13. ФІНАНСОВА ПОСЛУГА – ЗАГАЛЬНА СУМА ЗБОРІВ, ПЛАТЕЖІВ ТА ІНШИХ ВИТРАТ, ЯКІ ПОВИНЕН СПЛАТИТИ КЛІЄНТ, ВКЛЮЧНО З ПОДАТКАМИ, АБО ЯКЩО КОНКРЕТНИЙ РОЗМІР НЕ МОЖЕ БУТИ ВИЗНАЧЕНИЙ – ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТАКИХ ВИТРАТ

13.1. Згідно пп.165.1.29. п.165.1 ст.165 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи: основна сума депозиту (вкладу), внесеного платником податку до банку чи небанківської фінансової установи, яка повертається йому, а також основна сума кредиту, що отримується платником податку (протягом строку дії договору), у тому числі фінансового кредиту, забезпеченого заставою, на визначений строк та під проценти.
Відповідно до п.170.4. ст.170 ПКУ, при отримані фізичною особою процентів від спілки за договором про залучення внеску (вкладу) на депозитний рахунок, кредитною спілкою, як податковим агентом під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів, у строки, визначені ПКУ для місячного податкового періоду, до бюджету сплачується (перераховується) загальна сума податку, нарахованого за ставкою, визначеною пунктом 167.1 ст.167 ПКУ (18%), із загальної суми процентів, нарахованих за податковий (звітний) місяць на суми вкладів (депозитів) членів кредитної спілки у кредитній спілці. У податковому розрахунку не зазначається інформація про суми окремого банківського вкладного (депозитного) або поточного рахунку, ощадного (депозитного) сертифіката, вкладу (депозиту) члена кредитної спілки у кредитній спілці, суми нарахованих процентів, а також відомості про фізичну особу – платника податку, якій нараховані такі доходи.
Згідно п.п.16-1 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ, тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, встановлюється військовий збір. Ставка збору становить 1,5 відсотка від об’єкта оподаткування.
13.2. Кредитна спілка здійснює нарахування процентів за користування кредитами на підставі кредитних договорів в останній день кожного місяця та в день, визначений умовами укладеного з членом кредитної спілки договору. Нарахування процентів за договорами кредиту відбувається за фактичний строк користування кредитом і починається з наступного дня після отримання членом кредитної спілки суми кредиту, а припиняється в день остаточного розрахунку за кредитом. Для цілей розрахунку процентів за кредитом використовується календарний рік. Нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом.

14. НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

14.1. Кредитна спілка «Скарбниця» відповідно до Статуту та за наявності необхідних ліцензій надає фінансові послуги громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які об'єднані ознакою членства в Кредитній спілці «Скарбниця» – постійно проживають на території Івано-Франківської області.
Згідно частини другої статті 10 Закону України „Про кредитні спілки” не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини.
Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення здійснюється кредитною спілкою від членів кредитної спілки шляхом залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.
Надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту – фінансова послуга, яка згідно зі статтею 21 Закону України «Про кредитні спілки» передбачає надання кредитною спілкою кредитів своїм членам, фермерським господарствам та приватним підприємствам, які знаходяться у власності членів кредитної спілки, а також, іншим кредитним спілкам на підставі кредитного договору або іншого договору, який має всі ознаки кредитного договору, визначені статтею 1054 Цивільного кодексу України.
14.2 Порядок та умови надання зазначених фінансових послуг містяться у «Положенні про фінансові послуги Кредитної спілки «Скарбниця», яке є  внутрішніми правилами, якими визначено умови та порядок надання тих видів фінансових послуг, що надаються клієнтам кредитної спілки, та примірних договорах про надання фінансових послуг, які знаходиться на цьому вебсайті у розділі «Умови надання фінансових послуг».
14.3 З інформацією про вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги можна ознайомитися на цьому вебсайті у розділі „Умови надання фінансових послуг” за посиланнями „Річні процентні ставки за кредитами” та „Річні проценті ставки за внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки”.

15. ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

 

15.1. Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг

 

право наявне згідно договору про споживчий кредит

 

15.2. Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору

 

позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитись від цього договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитися від цього договору позичальник повідомляє кредитодавця у письмовій формі до закінчення чотирнадцятиденного строку. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від цього договору позичальник зобов’язаний повернути кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором. Позичальник не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від цього договору. Право на відмову від договору про споживчий кредит не застосовується у випадках, передбачених законодавством України.

 

15.3. Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується)

 

мінімальний строк дії договору не застосовується

 

15.4. Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій

 

а) Договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок: 

 

вкладник має право достроково в односторонньому порядку розірвати договір (у разі якщо таке право передбачено договором,) повідомивши кредитну спілку про свій намір достроково розірвати договір не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати розірвання цього договору; якщо договором передбачено перерахунок  нарахованих на вклад процентів, спілка здійснює перерахунок суми нарахованих процентів на внесок члена кредитної спілки на депозитний рахунок відповідно до затверджених річних процентних ставок по внесках (вкладах) членів кредитної спілки на депозитні рахунки; кредитна спілка зобов’язана повернути вкладнику всі належні йому грошові кошти відповідно до умов договору; днем припинення нарахування процентів за вкладом є фактична дата розірвання цього договору вказана вкладником в повідомленні про дострокове розірвання цього договору.

 

б) Кредитний договір

 

позичальник має право достроково розірвати кредитний договір лише за умови дострокового повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом. Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів. Договором про споживчий кредит передбачено обов’язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа. Здійснення дострокового часткового повернення кредиту у поточному місяці не звільняє Позичальника від сплати чергового платежу в наступних місяцях, відповідно до Графіку платежів. Якщо Позичальник скористався правом повернення споживчого кредиту шляхом збільшення суми періодичних платежів, кредитодавець зобов’язаний здійснити відповідне коригування зобов’язань споживача у бік їх зменшення та на вимогу споживача надати йому новий графік платежів. 

Договором про споживчий кредит може встановлюватися порядок дострокового повернення споживчого кредиту. Позичальник у разі дострокового повернення споживчого кредиту сплачує кредитодавцю проценти за користування кредитом, за період фактичного користування. Кредитодавцю забороняється відмовляти споживачу в прийнятті платежу у разі дострокового повернення споживчого кредиту. Кредитодавцю забороняється встановлювати споживачу будь-яку плату, пов’язану з достроковим поверненням споживчого кредиту.

 

15.5. Порядок внесення змін та доповнень до договору

 

будь-які зміни і доповнення до договору, в тому числі збільшення фіксованої процентної ставки, дійсні за умови, якщо вони вчинені в письмовій формі і 

 підписані сторонами, шляхом укладення додаткового договору

 

15.6. Неможливість зміни істотних умов договору без письмової згоди споживача фінансової послуги

 

спілка надсилає письмову пропозицію з зазначенням змін та/або доповнень до договору рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Якщо споживач погоджується з новими умовами договору, він зобов’язаний повідомити про це Спілку та підписати додатковий договір. У разі:

 

а) Договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок:

 

спілка надсилає письмову пропозицію з зазначенням змін та/або доповнень до договору рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Якщо споживач погоджується з новими умовами договору, він зобов’язаний повідомити про це спілку та підписати додатковий договір до договору протягом 30 робочих днів з моменту одержання листа. Зазначені зміни набирають чинності з моменту підписання додаткового договору. Якщо вкладник протягом 30 робочих днів з моменту одержання листа не підписав додатковий договір, пропозиція вважається не прийнятою. В такому випадку на 31 робочий день після одержання споживачем вищезазначеного листа договір розривається, спілка повертає внесок (вклад) та сплачує належні проценти, виходячи з процентної ставки, вказаної в договорі за фактичний строк користування внеском(вкладом).

 

б) Кредитний договір

 

пропозиції про зміну істотних умов договору надаються шляхом направлення повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату його відправлення, або вручається таке повідомлення особисто під розпис за 30 календарних днів до бажаної дати впровадження відповідних змін до договору. Позичальник зобов’язаний впродовж 10 календарних днів  з дня отримання пропозиції прийняти її та підписати додатковий договір або відхилити - надавши необхідні обґрунтування. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов Договору, спір вирішується у судовому порядку.

 

16 СПОЖИВЧЕ КРЕДИТУВАННЯ

 

16.1. Загальні відомості


 
16.1.1. Надання споживчих кредитів здійснюється кредитною спілкою з дотриманням вимог Закону України „Про споживче кредитування”.
 16.1.2. Загальна вартість споживчого кредиту включає загальний розмір кредиту, тобто суму коштів, які надані та/або можуть бути надані споживачу за договором про споживчий кредит та проценти за користування кредитом. 
 Сума процентів за користування кредитом розраховується з використанням процентної ставки, затвердженої рішенням спостережної ради кредитної спілки для певного виду споживчого кредиту, яку розміщено на цьому вебсайті у розділі «Умови надання фінансових послуг» в таблиці «Річні процентні ставки за кредитами», та в залежності від режиму сплати процентів і основної суми кредиту, які визначені у п.п. 3.2.1.5. Положення про фінансові послуги Кредитної спілки «Скарбниця».
 Кредитна спілка «Скарбниця» не користується послугами кредитних посередників. Комісії та інші обов'язкові платежі за супровідні  послуги, пов'язані з наданням, обслуговуванням і поверненням споживчого кредиту (уключаючи комісії за обслуговування кредитної заборгованості, юридичне оформлення та інші платежі), кредитного посередника та третіх осіб [комісії за розрахунково-касове обслуговування банку, у якому відкритий рахунок кредитної спілки (під час зарахування коштів у рахунок погашення споживчого кредиту), страхові та податкові платежі, збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, біржові збори, платежі за послуги державних реєстраторів, нотаріусів та інших осіб, а також інші обов'язкові платежі], відсутні. 
 До загальних витрат за споживчим кредитом не включаються:
 • платежі, що підлягають сплаті Позичальником у разі невиконання його обов'язків, передбачених договором споживчого кредиту;
 • платежі з оплати товарів (робіт, послуг), які Позичальник зобов'язаний здійснити незалежно від того, чи правочин укладено з оплатою за рахунок власних коштів Позичальника чи за рахунок кредиту.
 16.2. Порядок дій кредитної спілки в разі не виконання споживачем обов'язків згідно з договором про споживчий кредит
 Даний порядок встановлений в: 
 Порядок взаємодії із споживачем при врегулюванні простроченої забаргованості: http://ksscarb.naksu.org/uploads/media/Porjadok_vzajemodiji_iz_spozhivachem_finansovikh_poslug_pri_vreguljuvanni_prostrochenoji_zaborgovanosti.pdf

 

17. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ ДЛЯ СПОЖИВАЧА В РАЗІ КОРИСТУВАННЯ СПОЖИВЧИМ КРЕДИТОМ АБО НЕВИКОНАННЯ НИМ ОБОВ'ЯЗКІВ ЗГІДНО З ДОГОВОРОМ ПРО СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ, УКЛЮЧАЮЧИ ПРОСТРОЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗІ СПЛАТИ ПЛАТЕЖІВ, А ТАКОЖ РОЗМІР НЕУСТОЙКИ, ПРОЦЕНТНОЇ СТАВКИ, ІНШИХ ПЛАТЕЖІВ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ЧИ СТЯГУЮТЬСЯ В РАЗІ НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗА ДОГОВОРОМ ПРО СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ


 
Кредитна спілка «Скарбниця» попереджає про те, що:
 1. їй забороняється вимагати від Споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від Кредитної спілки «Скарбниця» або спорідненої чи пов'язаної з нею особи як обов'язкову умову надання споживчого кредиту;
 2. Споживач для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ;
 3. всі зміни до укладених сторонами договорів про споживчий кредит можуть бути внесені тільки за згодою Споживача та Кредитної спілки «Скарбниця»;
 4. Споживач має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації;
 5. Кредитна спілка «Скарбниця» не несе відповідальність за додаткові витрати, які може понести Споживач під час сплати ним платежів за користуванням кредитом використовуючи інші фінансові установи як посередників, зокрема комісії банків за розрахунково-касове обслуговування, комісії платіжних терміналів, або платіжних систем;
 6. Споживач не має права за власною ініціативою в односторонньому порядку продовжувати строк кредитування або строк виплати кредиту.
 Споживач має право звертатися до Кредитної спілки «Скарбниця» з письмовим клопотанням про перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) у разі виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від Споживача причин.
 У разі письмового звернення Споживача щодо перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) у зв’язку з виникненням тимчасових фінансових або інших ускладнень Кредитна спілка «Скарбниця» зобов’язана розглянути таке звернення протягом 15 робочих днів та дати чітку і однозначну відповідь. У будь-якому випадку перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) оформляється додатковим договором.
 У будь-якому випадку перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) оформляється додатковим договором. 
 7. Користування споживачем послугою з надання споживчого кредиту передбачає необхідність укладання Споживачем:
 - Договору про споживчий кредит, 
 - договору  щодо забезпечення виконання Споживачем зобов’язання перед Кредитною спілкою «Скарбниця» за договором про споживчий кредит,
 Якщо розмір споживчого кредиту не перевищує розмір мінімальної заробітної плати, зміст Договору про споживчий кредит відповідає змісту Примірного договору про споживчий кредит («Мікрокредит») (загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати). Для кредитів у розмірі, що перевищує розмір мінімальної заробітної плати, зміст Договору про споживчий кредит відповідає змісту Примірних договорів про споживчий кредит (загальний розмір кредиту за яким перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати) на умовах надання кредиту або кредитної ліній. Зазначені Примірні договори про споживчий кредит містяться на цьому вебсайті у розділі «Правила надання фінансових послуг».
 8. За порушення умов Договорів про споживчий кредит Кредитна спілка «Скарбниця» і споживач несуть відповідальність згідно чинного законодавства України та умов Договорів про споживчий кредит, які містяться у розділі 8 кожного з них.
 Зокрема, Споживач, який: 
 - порушив своє зобов'язання щодо повернення кредиту та процентів за ним, має відшкодувати Кредитній спілці «Скарбниця» завдані цим збитки відповідно до закону;
 - За прострочення Позичальником строків сплати кредиту та/або процентів за користування кредитом, передбачених Графіком платежів  Договору, Позичальник згідно з ч. 2 ст. 625 ЦК України сплачує Кредитодавцю на його вимогу суму боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення.


18. МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ


18.1. Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг:
скарги споживача фінансових послуг кредитною спілкою в позасудовому порядку розглядаються у порядку та строки, визначені Законом України «Про звернення громадян» за місцезнаходженням кредитної спілки. Споживач фінансових послуг може звернутися із скаргою для позасудового розгляду згідно із чинним законодавством до
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
01601, Київ, вул. Інститутська, 9, тел 0-800-505-240, e–mail: nbu@bank.gov.ua, вебсайт https://bank.gov.ua

Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601
 Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 
 01001, м.Київ, вул. Б.Грінченка, 1,тел. (044)279-12-70, e–mail: info@dpss.gov.ua, вебсайт http://www.consumer.gov.ua

18.2. Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства
 законодавством не передбачено наявність у кредитної спілки гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються при наданні фінансової послуги


19. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ КРЕДИТНОЮ СПІЛКОЮ ЗВЕРНЕНЬ (СКАРГ) СПОЖИВАЧІВ


Споживач має право звернутись до Кредитної спілки «Скарбниця» зі скаргою за адресою кредитної спілки: 78100, Івано-Франківська обл., місто Городенка, вул. І. БОГУНА, будинок 9; 
У разі звернення Споживача до Кредитної спілки «Скарбниця» із зверненням (скаргою), голова правління кредитної спілки має розглянути таку скаргу та надати споживачеві обґрунтовану відповідь на неї протягом 30 календарних днів від дати її отримання відповідно до законодавства. Також, таке звернення (скарга) має бути розглянуто ревізійною комісією кредитної спілки на найближчому після його (її) надходження засіданні з подальшим поданням висновків на розгляд компетентних органів кредитної спілки або надання письмової відповіді споживачу безпосередньо протягом місяця; 
Споживач має право звернутись із зверненням (скаргою) (у тому числі щодо наявності в договорах умов, що обмежують права споживачів фінансових послуг), до органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та їх посадових осіб, зокрема, до Національного банку України за адресою: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9. Посилання на розділ "Захист прав споживачів" на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection

20. ПОРЯДОК І ПРОЦЕДУРА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ СПОЖИВАЧІВ

Кредитна спілка здійснює обробку та захист персональних даних споживачів відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) та внутрішніх положень кредитної спілки.
Обробка персональних даних споживачів здійснюється кредитною спілкою відкрито і прозоро із застосуванням засобів та у спосіб, що відповідають цілям такої обробки.
Обробка персональних даних споживачів здійснюється кредитною спілкою на підставі письмової згоди споживача.
Персональні дані споживачів, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.
Метою обробки кредитною спілкою персональних даних споживачів є виконання кредитною спiлкою статутних завдань, вимог законодавства та внутрiшнiх положень, а саме: забезпечення реалiзацiї трудових вiдносин, вiдносин у сферi управління людськими ресурсами, адміністративно-правових, податкових вiдносин, економічних вiдносин, вiдносин у сферi бухгалтерського обліку та аудиту відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про кредитні спілки», Кодексу законів про працю України, Податкового кодексу України, Статуту кредитної спілки, інших нормативно-правових актів та внутрiшнiх положень кредитної спiлки.
До персональних даних, що обробляються кредитною спiлкою належать відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу (суб’єкта персональних даних), який ідентифікований або може бути конкретно ідентифікований. Кредитна спілка здійснює обробку персональних даних за вимогами до обробки відомостей.
Відомості, щодо яких застосовуються загальні вимоги обробки відповідно до Закону:
 - iдентифiкацiйнi дані (ім’я, місце проживання фактичне та за державною реєстрацією, телефони тощо); паспортні дані; реєстраційний номер облікової картки платника податків (податковий номер); особисті відомості (вік, стать, освіта, родинний стан, склад сім’ї тощо); професія i робота, спеціальність, кваліфікація; майновий стан; життєві інтереси та захоплення; споживчі звички; фінансова інформація (інформація про фінансовий стан, інформація про рахунки, внески та інші фінансові операції члена кредитної спілки в кредитній спілці, тощо; спосіб життя; електронні iдентифiкацiйнi дані (номери телефонів тощо); запис фотозображень;
 - для фізичної особи – підприємця додатково місце проживання або місце перебування фізичної особи – підприємця, реквізити документа що підтверджує державну реєстрацію та інформація щодо органу державної влади, що його видав, реквізити банку, в якому відкрито рахунок, i номер банківського рахунку (за наявності).
Кредитна спілка не здійснює обробку персональних даних, яка становить особливий ризик для прав i свобод суб’єктiв персональних даних.
Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб’єкта персональних даних, наданої кредитній спілці на обробку цих даних, або відповідно до Закону.
Витяг з порядку обробки та захисту персональних даних Кредитною спілкою «Скарбниця»: 

ksscarb.naksu.org/uploads/media/VITJAG_z_Porjadku_obrobki_ta_zakhistu_personalnikh_daniz_u_B_PD_.pdf

21.  Умови надання послуг ( у тому числі споживчих кредитів) споживачу:http://ksscarb.naksu.org/index.php?id=39 

22. Істотні характеристики послуг споживчого кредиту:http://ksscarb.naksu.org/index.php?id=37

23. Перелік різновидів споживчих кредитів, що надаються КС «Скарбниця» споживачу:http://ksscarb.naksu.org/index.php?id=37

24. сума (ліміт), на яку (який) може бути наданий споживчий кредит (від мінімального розміру до максимального), строк користування нею (ним) (від мінімального значення до максимального) КС «Скарбниця» :http://ksscarb.naksu.org/index.php?id=37

 


 

25. ЛІЦЕНЗІЇ, СВІДОЦТВА 

 

26. ІНША ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАДАВАЧА ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ОПРИЛЮДНЕННЮ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ, ШЛЯХОМ РОЗКРИТТЯ ЗВІТНИХ ДАНИХ ПРО ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ (ІНШИХ, НІЖ ФІНАНСОВА ТА КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ)

Розкриття звітних даних про діяльність Кредитної спілки «Скарбниця» (інших, ніж фінансова та консолідована фінансова звітність) здійснюється в обсязі, який підлягає опублікуванню на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку за гіперпосиланням https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#6, у розрізі кожного окремого надавача фінансових послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 “Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних” (зі змінами). 

Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2021 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2020 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2019 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2018 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2017 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2016 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2015 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2014 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2013 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2012 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2011 рік


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України